Reklamné výstrče

Reklamná výstrč je vhodným reklamným prvkom na zviditeľnenie prevádzky zo strany chodníka, ktorá dokáže pritiahnuť pozornosť potenciálnych zákazníkov a zvýšiť návštevnosť prevádzky.