Výrobky nereklamného charakteru

Zámočnícke pracovisko s mostovým žeriavom a pracovisko pre povrchovú úpravu výrobkov nám dávajú možnosť vyrobiť nosné konštrukcie a prvky naozaj veľkých rozmerov. Venujeme sa výrobe nosných konštrukcií pre reklamné nápisy a panely a výrobe konštrukcií pre stavebníctvo.

Ukážka výroby atypických krytov podľa požiadavky zákazníka.
Kapotáž na pracovné stroje.