O nás

Firma HANTON s.r.o. je spoločnosťou, ktorá už viac ako dve desaťročia úspešne realizuje reklamné projekty. Počas svojho fungovania nadobudli jej zamestnanci bohaté skúsenosti a odbornú zdatnosť. Flexibilita, kvalita a dynamika celého tímu dávajú našim klientom záruku, že ich požiadavky sme schopní splniť k ich maximálnej spokojnosti.

Ocenenia

Ocenenia

Naše projekty, návrhy a realizácie sa pravidelne zúčastňujú súťaží spoločností, ktoré sa venujú reklamnej činnosti. O vysokej kvalite ich spracovania a odbornej zdatnosti našich zamestnancov svedčia aj posudky odborníkov z danej oblasti, a naše každoročne ocenené reklamné produkty a realizácie.

  • Projekčno - obchodná činnosť zahŕňa komplexné riešenie projektu, od prvotného zamerania a obhliadky objektov, grafického spracovania vizuálnych návrhov, poradenstva, návrhov a technického riešenia pre klientov, ktorí  chcú označenie, ale nemajú jasnú predstavu o jeho vizuálnom a technickom stvárnení, až po spracovanie cenových ponúk a inžiniering. Vďaka tomu, že technologicko -  výrobný park našej spoločnosti umožňuje spracovanie a výrobu požadovaných označení komplexne, nie sme odkázaní na subdodávky, čo má tiež svoj podiel na kvalite a regulácii ďalších nákladov.
  • Vlastné pracoviská s vodným lúčom, frézami a laserom sú technologicky napojené na ostatné pracoviská, majúce špičkové zariadenia. Či už presný ohraňovací lis umožňujúci spracovanie materiálov do dĺžky až 5 m, alebo pneumatické nožnice schopné presne deliť materiál aj okrajových formátov.
  • Zámočnícke pracovisko s mostovým žeriavom dáva možnosť vyrobiť nosné konštrukcie a prvky naozaj veľkých rozmerov.
  • Vlastné pracovisko pre výrobu neónových trubíc je pre našu firmu tradičným. A ako finál je tu pracovisko pre povrchovú úpravu všetkých vyrobených produktov, ktoré si ju vyžadujú.

Naša firma je schopná dodať klientovi požadovaný produkt „na kľúč“.

  • HANTON s.r.o., člen skupiny:
  • HANTON ČR, s.r.o., člen skupiny: