Nesvetelná reklama

Nesvetelná reklama má taktiež svoje dôležité miesto v interiéri, prípadne v exteriéri firiem alebo iných spoločností. Profesionálne a bezchybne vyrobené logo môže zdobiť Vašu recepciu, zasadačku, ale aj fasádu budovy, prípadne iné, vhodne zvolené  miesto.