Reklama je zrejme taká stará ako samo ľudstvo. Je predpoklad, že vznikla v čase, keď sa začalo obchodovať. Najprv existovala iba v grafickej podobe, no dnes sa s ňou už stretávame skoro na každom kroku. K reklame patrí označovanie firiem, prevádzok, predajní pomocou nápisov alebo rôznych vývesných štítov a výstrčí. Patria sem aj rôzne reklamné pútače, stojany, tabule a pod. Naša spoločnosť sa už viac ako 26 rokov zaoberá výrobou všetkých druhov reklamy (svetelná, nesvetelná, projekčná, POP/POS...). Vďaka technologickému vybaveniu a kreatívnemu štúdiu dokážeme vytvoriť prostriedky na podporu predaja presne na mieru podľa potrieb klienta. V prípade, že nemáte ucelenú predstavu, aký druh reklamy je vhodný pre vašu firmu, je k dispozícii aj poradenstvo týkajúce sa technických a vizuálnych riešení. Máme za sebou mnoho úspešne realizovaných projektov. Čerpáme z bohatých skúseností a odbornej zdatnosti zamestnancov a manažmentu. Flexibilita, kvalita a dynamika celého tímu dávajú našim klientom záruku, že všetky ich požiadavky budú splnené k plnej spokojnosti.

Svetelná reklama

Svetelná reklama

Získajte si reklamou pozornosť svojich potenciálnych zákazníkov. Najjednoduchšie zaujať klienta Vám umožní svetelná reklama, ktorá rýchlo upúta, "udrie do očí" hneď na prvý pohľad.

Nesvetelná reklama

Nesvetelná reklama

Nesvetelná reklama má taktiež svoje dôležité miesto v interiéri, prípadne v exteriéri firiem alebo iných spoločností. Profesionálne a bezchybne vyrobené logo môže zdobiť Vašu recepciu, zasadačku, ale aj fasádu budovy, prípadne iné, vhodne zvolené  miesto.

Projekčná reklama

Projekčná reklama

Pre túto formu reklamy je charakteristický tzv. „wow“ efekt (efekt, ktorý aktívne pôsobí na zmysly zákazníka, pričom u neho vzbudzuje záujem práve tým, že sa zákazník stáva aktívnou súčasťou reklamy). K tomuto druhu reklamy patria prezentačné videostojany, dotykové pulty i samotná videoreklama.

POP a POS reklama

POP a POS reklama

POP a POS reklama predstavuje veľké množstvo možností, ako spropagovať rôzne produkty a služby. Patria sem pútače, bannery, vlajky, police, stojany, predajné stánky a pulty. Správne zvolená POP alebo POS reklama dokáže upútať pozornosť zákazníka a ovplyvniť jeho konečné rozhodnutie o kúpe.

Reklamný polep áut

Reklamný polep áut

Reklama na dopravných prostriedkoch je veľmi účinným a efektívnym druhom reklamy. Jej výhodou oproti statickým typom reklamy je jej pohyb v relatívne veľkom priestore, čo prináša oveľa väčšie percento zhliadnutí mnohými potenciálnymi zákazníkmi.