Reklama je zrejme taká stará ako samo ľudstvo. Je predpoklad, že vznikla v čase, keď sa začalo obchodovať. Najprv existovala iba v grafickej podobe, no dnes sa s ňou už stretávame skoro na každom kroku. K reklame patrí označovanie firiem, prevádzok, predajní pomocou nápisov alebo rôznych vývesných štítov a výstrčí. Patria sem aj rôzne reklamné pútače, stojany, tabule a pod. Naša spoločnosť sa už viac ako 26 rokov zaoberá výrobou všetkých druhov reklamy (svetelná, nesvetelná, projekčná, POP/POS...). Vďaka technologickému vybaveniu a kreatívnemu štúdiu dokážeme vytvoriť prostriedky na podporu predaja presne na mieru podľa potrieb klienta. V prípade, že nemáte ucelenú predstavu, aký druh reklamy je vhodný pre vašu firmu, je k dispozícii aj poradenstvo týkajúce sa technických a vizuálnych riešení. Máme za sebou mnoho úspešne realizovaných projektov. Čerpáme z bohatých skúseností a odbornej zdatnosti zamestnancov a manažmentu. Flexibilita, kvalita a dynamika celého tímu dávajú našim klientom záruku, že všetky ich požiadavky budú splnené k plnej spokojnosti.