Polepy fasád budov a výkladov

Polepy fásad budov či výkladov patria medzi najviac využívané a najrozšírenejšie formy reklamy. Realizujeme ich komplexne od návrhu cez tlač až po nalepenie na výklad za prijateľné ceny.