Ocenenia

Naše projekty, návrhy a realizácie sa pravidelne zúčastňujú súťaží spoločností, ktoré sa venujú reklamnej činnosti. O vysokej kvalite ich spracovania a odbornej zdatnosti našich zamestnancov svedčia aj posudky odborníkov z danej oblasti, a naše každoročne ocenené reklamné produkty a realizácie.