Virtuálny sprievodca

V ponuke spoločnosti HANTON s.r.o., je v rámci viacerých produktov, častým prostriedkom na komunikáciu so zákazníkom aj Technológia projekcie.

Technológia projekcie v ponuke spoločnosti HANTON s.r.o. nachádza využitie nielen na presklených fasádach, ale aj v interiéri. Napríklad v podobe virtuálneho sprievodcu, keď sa obraz premieta na podklad v tvare ľudskej postavy. Aktuálne sa v nákupnom centre TPD v bratislavskej Petržalke podarilo vďaka technológii vytvoriť  ilúziu živého hostiteľa, ktorý náv- števníkov po vstupe do predajne upozorňuje na vybrané produkty. Možnosť inštalovať pohybové senzory, aby figurína reagovala na práve prechádzajúcich návštevníkov, je len otázkou požiadaviek klienta.