Dotykový panel

Jedným z produktov spoločnosti HANTON s.r.o., ktorý využíva technológiu projekcie, je aj interaktívny informačný dotykový panel. Ako informačný prvok je určený predovšetkým do priestorov, v ktorých je potrebná orientácia.

Stabilný kovový skelet má v hornej časti umiestnenú sklenenú tabuľu, ktorá má v sebe zabudované technológie pre prenos a zobrazovanie informácií a dát. Vzhľadom k tomu, že pult je zapojiteľný on-line, umožňuje prevádzkovateľovi bezproblémovú aktualizáciu vkladaných informácií. Užívateľ pomocou dotykovej interaktívnej obrazovky dokáže získať požadovanú informáciu pre orientáciu v objekte veľmi jednoduchým spôsobom. Pult je samonosný, je tak využiteľný najmä tam, kde je požiadavka na poskytnutie informácií pre užívateľa najpotrebnejšia.

Softvér spracovania a poskytovania informácií sa dá „ušiť“ na mieru a požiadavky konkrétneho obchodného centra. Užívateľ pomocou dotykovej interaktívnej obrazovky dokáže získať požadovanú informáciu pre orientáciu v objekte veľmi jednoduchým spôsobom. Pult je samonosný, je tak využiteľný najmä tam, kde je požiadavka na poskytnutie informácií pre užívateľa najpotrebnejšia. Softvér spracovania a poskytovania informácií sa dá „ušiť“ na mieru a požiadavky konkrétneho obchodného centra.