Reklamný polep áut

Reklama na dopravných prostriedkoch je veľmi účinným a efektívnym druhom reklamy. Jej výhodou oproti statickým typom reklamy je jej pohyb v relatívne veľkom priestore, čo prináša oveľa väčšie percento zhliadnutí mnohými potenciálnymi zákazníkmi.