Rezanie vodným lúčom

AquaCut - vodný lúč - predstavuje pre našu výrobu presnosť  a širokú škálu využitia. Je určený na rezanie a tvarovanie kovových a nekovových materiálov (akryláty, dlažba, sklo, kameň a pod.) vysokotlakovým vodným lúčom. Ide o veľmi presnú technológiu s možnosťou dosahovania vynikajúcej kvality rezného povrchu, pričom sú tu kladené zvýšené nároky na krytie jednotlivých častí proti erozívnym účinkom vody. Uplatňuje sa v podmienkach, kde je potrebné presné delenie materiálu. Rozmer stola 3x2 metre.