Disponujeme pracoviskami s vodným lúčom, frézami a laserom, ktoré sú technologicky napojené na ostatné pracoviská, zabezpečené ďalšími zariadeniami. Ako príklad môžeme uviesť presný ohraňovací lis, umožňujúci spracovanie materiálov až do dĺžky 5 metrov, prípadne pneumatické nožnice, schopné presne deliť materiál aj okrajových formátov. Zámočnícke pracovisko s mostovým žeriavom dáva možnosť vyrobiť nosné konštrukcie a prvky naozaj veľkých rozmerov, ktoré sú využiteľné aj v stavebnom priemysle. Vlastné pracovisko pre výrobu neónových trubíc je pre firmu tradičným. Nemenej dôležité je aj pracovisko pre povrchovú úpravu všetkých produktov, ktoré si ju vyžadujú. Pomocou týchto pracovísk sme schopní vyrábať aj výrobky nereklamného charakteru, nie sme odkázaní na subdodávky a vieme efektívne spracovať kusové aj sériové zákazky. V rámci priemyselných služieb ponúkame aj frézovanie, gravírovanie, drážkovanie,  delenie a ohýbanie materiálu, rezanie vodným lúčom, zváranie ocele a hliníka, lepenie plastov a výrobu konštrukcií.