Priemyselné služby
Pomocou našich pracovísk sme schopní vyrábať výrobky reklamného aj nereklamného charakteru,

nie sme odkázaní na subdodávky 

a vieme efektívne spracovať
kusové aj sériové zákazky. 

Disponujeme pracoviskami s vodným lúčomfrézami a laserom, ktoré sú technologicky napojené na ostatné pracoviská, zabezpečené ďalšími zariadeniami. Ako príklad môžeme uviesť presný ohraňovací lis, umožňujúci spracovanie materiálov až do dĺžky 5 metrov, prípadne pneumatické nožnice, schopné presne deliť materiál aj okrajových formátov. Zámočnícke pracovisko s mostovým žeriavom dáva možnosť vyrobiť nosné konštrukcie a prvky naozaj veľkých rozmerov, ktoré sú využiteľné aj v stavebnom priemysle. Nemenej dôležité je aj pracovisko pre povrchovú úpravu všetkých produktov, ktoré si ju vyžadujú. (Vlastné pracovisko pre výrobu neónových trubíc bolo pre firmu tradičným, avšak 01.02.2021 sme výrobu neónov ukončili.) 

V rámci priemyselných služieb ponúkame aj frézovanie, gravírovanie, drážkovanie,  delenie a ohýbanie materiálu, rezanie vodným lúčom, zváranie ocele a hliníka, lepenie plastov a výrobu konštrukcií.

V rámci technologického vybavenia našej spoločnosti sa nachádza aj trojosá fréza s automatickou výmenou frézovacích nástrojov. Nachádza u nás široké využitie. Umožňuje spracovanie materiálov pre výrobu reklamných označení. Jej hlavný prínos nachádzame pri frézovaní akrylátov, hliníkového plechu, kompozitov a tvrdených plastov. V prípade výroby kazetových písmen (3D písmen) je prvým krokom v príprave takýchto označení.

Uhlová ohýbačka (Ohraňovací lis AMADA) je jedným z nástrojov, ktoré sa nachádzajú v množine našich technológií. Vďaka tomuto nástroju sme schopní dosiahnuť presné výsledky ohraňovania a ohýbania. CNC riadenie s dotykovým displejom obsahuje grafický systém, ktorý je v spojení s AMADA riadiacim systémom schopný pokryť všetky požiadavky našich zákazníkov.

AquaCut - vodný lúč - predstavuje pre našu výrobu presnosť  a širokú škálu využitia. Je určený na rezanie a tvarovanie kovových a nekovových materiálov (akryláty, dlažba, sklo, kameň a pod.) vysokotlakovým vodným lúčom. Ide o veľmi presnú technológiu s možnosťou dosahovania vynikajúcej kvality rezného povrchu, pričom sú tu kladené zvýšené nároky na krytie jednotlivých častí proti erozívnym účinkom vody. Uplatňuje sa v podmienkach, kde je potrebné presné delenie materiálu. Rozmer stola 3x2 metre.

Už od 19. storočia bola neónová trubica základným a neprekonaným svetelným zdrojom pre výrobu reklamy. Neónové trubice mali priemer 6-25 mm a dĺžku až tri metre, s elektródami potrebnými k pripojeniu k zdroju elektrickej energie na každom konci. Trubice bolo možné ohýbať pomocou plynového horáku, čo umožňovalo priamo z nich vytvárať písmená, logá alebo iné tvary, z čoho vznikala neónová reklama. Výroba neónu mala u nás dlhoročnú tradíciu. Naši zamestnanci boli v tejto oblasti špičkovými odborníkmi a boli schopní vytvoriť zo sklenenej trubice (polotovar k výrobe neónu) akýkoľvek tvar podľa požiadavky zákazníka. Neónovú reklamu sme vyrábali v širokej škále farieb. Výroba neónov bola u nás v roku 2021 ukončená.

Zámočnícke pracovisko s mostovým žeriavom a pracovisko pre povrchovú úpravu výrobkov nám dávajú možnosť vyrobiť nosné konštrukcie a prvky naozaj veľkých rozmerov. Venujeme sa výrobe nosných konštrukcií pre reklamné nápisy a panely a výrobe konštrukcií pre stavebníctvo.