Priemyselné služby
Pomocou našich pracovísk sme schopní vyrábať výrobky reklamného aj nereklamného charakteru,

nie sme odkázaní na subdodávky 

a vieme efektívne spracovať
kusové aj sériové zákazky. 

Disponujeme pracoviskami s vodným lúčomfrézami a laserom, ktoré sú technologicky napojené na ostatné pracoviská, zabezpečené ďalšími zariadeniami. Ako príklad môžeme uviesť presný ohraňovací lis, umožňujúci spracovanie materiálov až do dĺžky 5 metrov, prípadne pneumatické nožnice, schopné presne deliť materiál aj okrajových formátov. Zámočnícke pracovisko s mostovým žeriavom dáva možnosť vyrobiť nosné konštrukcie a prvky naozaj veľkých rozmerov, ktoré sú využiteľné aj v stavebnom priemysle. Nemenej dôležité je aj pracovisko pre povrchovú úpravu všetkých produktov, ktoré si ju vyžadujú. (Vlastné pracovisko pre výrobu neónových trubíc bolo pre firmu tradičným, avšak 01.02.2021 sme výrobu neónov ukončili.) 

V rámci priemyselných služieb ponúkame aj frézovanie, gravírovanie, drážkovanie,  delenie a ohýbanie materiálu, rezanie vodným lúčom, zváranie ocele a hliníka, lepenie plastov a výrobu konštrukcií.