Fréza

V rámci technologického vybavenia našej spoločnosti sa nachádza aj trojosá fréza s automatickou výmenou frézovacích nástrojov. Nachádza u nás široké využitie. Umožňuje spracovanie materiálov pre výrobu reklamných označení. Jej hlavný prínos nachádzame pri frézovaní akrylátov, hliníkového plechu, kompozitov a tvrdených plastov. V prípade výroby kazetových písmen (3D písmen) je prvým krokom v príprave takýchto označení.