POP a POS reklama

POP a POS reklama predstavuje veľké množstvo možností, ako spropagovať rôzne produkty a služby. Patria sem pútače, bannery, vlajky, police, stojany, predajné stánky a pulty. Správne zvolená POP alebo POS reklama dokáže upútať pozornosť zákazníka a ovplyvniť jeho konečné rozhodnutie o kúpe.