Projekčná reklama

Pre túto formu reklamy je charakteristický tzv. „wow“ efekt (efekt, ktorý aktívne pôsobí na zmysly zákazníka, pričom u neho vzbudzuje záujem práve tým, že sa zákazník stáva aktívnou súčasťou reklamy). K tomuto druhu reklamy patria prezentačné videostojany, dotykové pulty i samotná videoreklama.