Informačné a navigačné systémy

Pri každom navrhovaní interiéru budov je potrebné už od začiatku myslieť aj na vhodnú internú navigáciu. Práve na toto slúžia informačné systémy a orientačné tabule.V rámci tohto segmentu máme bohaté skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov, týkajúcich  návrhu a realizácie informačných a navigačných systémov v novovybudovaných obchodných a nákupných centrách, vrátane označenia podzemných parkovísk.