OZNÁMENIE: Výroba neónov bola ku dňu 01.02.2021 ukončená.

Výroba neónov (ukončená)

Už od 19. storočia bola neónová trubica základným a neprekonaným svetelným zdrojom pre výrobu reklamy. Neónové trubice mali priemer 6-25 mm a dĺžku až tri metre, s elektródami potrebnými k pripojeniu k zdroju elektrickej energie na každom konci. Trubice bolo možné ohýbať pomocou plynového horáku, čo umožňovalo priamo z nich vytvárať písmená, logá alebo iné tvary, z čoho vznikala neónová reklama. Výroba neónu mala u nás dlhoročnú tradíciu. Naši zamestnanci boli v tejto oblasti špičkovými odborníkmi a boli schopní vytvoriť zo sklenenej trubice (polotovar k výrobe neónu) akýkoľvek tvar podľa požiadavky zákazníka. Neónovú reklamu sme vyrábali v širokej škále farieb. Výroba neónov bola u nás v roku 2021 ukončená.