Svetelný nápis SLOVAK LINES

Svetelný nápis SLOVAK LINES na náhradnej Autobusovej stanici v Bratislave