Svetelný nápis a logo Martinus

Svetelný nápis a logo Martinus v Banskej Bystrici