Dezinfekčné brány HANA má už aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny