Autobusová stanica Bratislava

Svetelný nápis náhradnej autobusovej stanice v Bratislave