Výroba neónov

Už od 19. storočia je neónová trubica základným a neprekonaným svetelným zdrojom pre výrobu reklamy. Neónové trubice majú priemer 6-25 mm a dĺžku až tri metre, s elektródami potrebnými k pripojeniu k zdroju elektrickej energie na každom konci. Trubice je možné ohýbať pomocou plynového horáku, čo umožňuje priamo z nich vytvárať písmená, logá alebo iné tvary, z čoho vzniká neónová reklama. Výroba neónu má u nás už dlhoročnú tradíciu. Naši zamestnanci sú v tejto oblasti špičkovými odborníkmi a sú schopní vytvoriť zo sklenenej trubice (polotovar k výrobe neónu) akýkoľvek tvar podľa požiadavky zákazníka. Neónovú reklamu vyrábame v širokej škále farieb.